Om företaget

Eqano AB ägs och drivs av Erik Guldström. Företaget startade 2007 med fokus på verksamhet inom konsulttjänster. På senare år har de externa uppdragen kombinerats med egen medieutgivning.

Huvudfokus för medieverksamheten är resenätverket

Portfolio med exempel från tidigare uppdrag

Tillbakablick

Företagets första kontor var i ett litet hus på Nygatan ovanför Stora Torget i Visby. Utsikten från klinten blockerades av två andra fastigheter men jag fick i alla fall se en liten glimt av havet. Därav bolagets dåvarande namn och logga.

Havsglimt

Fast forward några år och bolaget ändrade namn. Målsättningen var att hitta ett internationellt gångbart namn, utvecklingsbart som varumärke och ledigt som profil i social medier. Alla .com med fyra tecken var upptagna. Med fem tecken fanns endast ett fåtal kombinationer med en vokal som första tecken. Efter en omfattande språklig och juridisk genomgång återstod ett alternativ. Hur Eqano uttalas? Som du vill.

Eqano

Framtiden

Företagets egna medieprodukter är fullt ut optimerade för outsourcing. Det löpande arbetet med produktionen av innehåll kan snabbt flyttas till externa leverantörer. Då återstår endast viss administration av nätverket, motsvarande någon enstaka arbetstimme per vecka. Därför är jag inte främmande för att nappa på korta eller långa uppdrag, på heltid eller deltid.

visitkort